NKKN er flyttet til Norsk Helsenett.

Ny adresse er https://nkkn.nhn.no

Norsk Klassifisering, Koding og Nomenklatur